MENU
Aula_close Layer 1
Munkebjerg logo

Ordensregler

Ordensregler for Munkebjergskolen

Skolens overordnede ordensregler
Skolens tre overordnede ordensregler gælder alle steder hele tiden. 

 1. Pas på hinanden

 2. Pas på jer selv

 3. Pas på skolen og dens omgivelser


Derfor gælder følgende regler for områderne:

Ordensregler udenfor

 1. På skolens udeområder skal der være plads til alle skolens elever.

 2. I skolegården må man spille med små bolde alle steder.

 3. På de indhegnede baner må man spille med store bolde.

 4. I frikvartererne må man ikke rulle på rulleskøjter, skateboards, løbehjul eller andet på hjul (men det er tilladt, når du er i SFO, hvis du har sikkerhedsudstyr på!).

 5. Der må ikke cykles på skolens område.

 6. Fra kl. 14 har børn i SFO fortrinsret til skolens legeplads/boldbaner

Ordensregler i Aulaen

 1. Skolens aula er fællesrum for mellemtrinet og udskolingen

 2. På de to balkoner gælder samme regler som nede på aulagulvet, i biblioteket og i caféen

 3. I undervisningstiden er aulaen et arbejdsrum og derfor skal man være stille, så man ikke forstyrrer andre der arbejder. Snak afdæmpet!

 4. Der må ikke løbes eller køres på skateboards, rulleskøjter eller tilsvarende med hjul under. 

Ordensregler på Torvet

 1. Torvet er fællesrum for indskolingen, der ligger i stueetagen.

 2. I undervisningstiden fungerer Torvet som arbejdsrum, så derfor skal man være stille 

 3. Der må ikke løbes eller køres på skateboards, rulleskøjter eller tilsvarende med hjul under. 

 4. I garderobeområderne skal der holdes orden, så ingen falder over fx tøj eller sko, der roder på gulvet. Det er forældrenes ansvar, at hjælpe barnet med at holde orden i egen garderobe

 5. Hunde har ikke adgang på Torvet  - eller andre steder på skolen

 6. Ingen barnevogne og klapvogne på torvet

Forældreansvar på Torvet 

 1. Det sikres, at børnene rydder op hver dag, inden de går hjem

 2. Gammel mad fjernes fra køleskabe

 3. Garderobepladsen ryddes jævnligt, så der ikke ophobes grene/papir o.l.

Ordensregler for mellemtrinet på 1. balkon

 1. I det første frikvarter skal alle elever være ude. I det andet frikvarter må man være inde eller ude.

 2. Husk at balkonen er en del af aulaen, hvor man skal tale afdæmpet og vise hensyn.

Ordensregler for udskolingen på 2. balkon

 1. Der er indeordning for 2. balkonelever såfremt acceptabel adfærd udvises.

 2. Acceptabel adfærd betyder, at man overholder reglerne, hvilket bl.a. betyder, at man ikke går ind i andres lokaler med mindre man er inviteret, affald smides i skraldespande, intet smides ud fra balkonen, taler afdæmpet og tager hensyn til andre.

 3. Man må forlade skolen i frikvartererne med forældres underskrift. MEN ved gentagne forsinkelser efter frikvartererne inddrages denne rettighed for kortere eller længere periode. 

 4. Eleverne på 2. balkon har fælles ansvar for ”HANG OUT” og ELEVGRUPPERUM og hjælpes ad med oprydning. 

Dokumenter
Skolens ordensregler.pdf Shape Created with Sketch.