MENU
Aula_close Layer 1
Munkebjerg logo
Mobil menu

Kvarterets skole

På Munkebjergskolen lægger vi vægt på at give vores elever de bedste forudsætninger. Vi fokuserer på at have et højt fagligt niveau, men bedst muligt tilpasset til de enkelte elever. Vi tror på, at børn, der trives og som er glade og trygge, udvikler sig bedst. Derfor har vi en lang række indsatser for at fremme elevernes trivsel og læring.

Rettighedsskole

Munkebjergskolen er certificeret UNICEF - rettighedsskole. Med udgangspunkt i FN´s børnekonvention laver vi klassechartrer og vores Rettighedsråd har særligt fokus på det store fællesskab i skolen.

Skolesangen

Skolesangen, "Her på Munkebjerg", er en vigtig del af skolens hverdag. Vi synger den, når vi mødes til fælles samlinger og ved andre festlige lejligheder. I indskolingen hvor vi har morgensang hver dag er skolesangen del af det faste repetoire. Se og hør musikvideoen, hvor I får et blik ind i skolens hverdag.

Trivselsplan /Antimobbestrategi

Når børn trives lærer de bedst. I skolen er vi et forpligtende fællesskab, hvor vi alle sammen skal være trods forskelligheder. Munkebjergskolens trivselsplan beskriver tiltag, der styrker vores fællesskaber til glæde for læringen, trivslen og inklusionen.

MUSAK - skolens forældreforening

MUSAK er Munkebjergskolens forældreforening, der har til formål at støtte skolens elever til oplevelser og muligheder, der ligger ud over det som skolens ordinære budget tillader.

Observatoriet

Munkebjergskolens observatorium har åbent for offentligheden hver mandag fra midt i september til slutningen af marts. Grupper kan reservere på andre tidspunkter. Observatoriet drives af frivillige. Du kan støtte ved at melde dig ind i foreningen.