MENU
Aula_close Layer 1
Munkebjerg logo

Rettighedsskole

Munkebjergskolen er certificeret UNICEF - rettighedsskole.

I 2017 begyndte vi processen mod at blive certificeret UNICEF rettighedsskole og i 2018 fik vi certifikatet.

Som Rettighedsskole forpligter vi os på i alle klasser at beskæftige os indgående med FN´s Børnekonvention for at forstå de værdier og grundlæggende rettigheder, som den bygger på. Klasserne har med udgangspunkt i børnekonventionen lavet deres egne aftaler om, hvordan deres klassefællesskab skal fungere for at alle børn kan få de bedste betingelser for at trives og udvikle sig. Aftalerne er samlet i deres "Klassechartrer", der hænger synligt i alle klasser og som skal opdateres hvert år gennem hele skoleforløbet.

Vi har nedsat et Rettighedsråd bestående af elever, medarbejdere, forældre og ledere, der undersøger, hvordan det store fællesskab har det og hvordan vi kan gøre det endnu bedre. 

En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FNs Børnekonvention. Skolen er baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord.

Alle undersøgelser peger på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed. Det forventer vi af alle vores elever.