MENU
Aula_close Layer 1
Munkebjerg logo

Skolens værdier

Munkebjergskolens værdier

På Munkebjergskolen understøtter vi glæden ved at blive klogere, beherske et fag, aha-oplevelser, glæden ved

at realisere kropslige, intellektuelle og kreative oplevelser, glæden ved at tage del i og afslutte en arbejdsproces

og glæden ved at være sammen.


Dette søges opnået af børn og voksne i fællesskab gennem:


Engagement, hvorved forstås at vi:

• udviser lyst og interesse i hverdagen

• oplever glæde

• opnår anerkendelse

 

God omgangstone, hvorved forstås at vi:

• taler pænt til hinanden

• drager omsorg for hinanden, skolen og dens omgivelser

 

Samarbejde, hvorved forstås at vi:

• ser hinanden som medspillere

• Lægger vægt på åbenhed, ærlighed og ansvarlighed

• påtager os et fælles ansvar for undervisningen

• accepterer hinanden

 

Respekt for forskellighed, hvorved forstås at vi:

• ser forskellighed som en styrke

• giver plads til hinanden i fællesskabet

 

Tillid, hvorved forstås at vi:

• kan stole på hinanden

• har respekt for hinanden